Resultados: 21

  AGA clinical practice update on risk stratification for colorectal cancer screening and post-polypectomy surveillance: expert review

  Gastroenterology; 165 (5), 2023
  Since the early 2000s, there has been a rapid decline in colorectal cancer (CRC) mortality, due in large part to screening and removal of precancerous polyps. Despite these improvements, CRC remains the second leading cause of cancer deaths in the United States, with approximately 53,000 deaths projected...

  Regorafenib for previously treated metastatic colorectal cancer

  Evidence-based recommendations on regorafenib (Stivarga) for previously treated metastatic colorectal cancer in adults. Commercial arrangement There is a simple discount patient access scheme for regorafenib. NHS organisations can get details on the Commercial Access and Pricing (CAP) Portal. Non-NHS or...

  Pozdní kolorektální karcinom (klinická stádia III. a IV): diagnostika a léčba

  Kolorektální karcinom je zhoubné onemocnění vycházející z epitelu tlustého střeva a konečníku, pro které je charakteristická vysoká incidence a mortalita ve vyspělých zemích. V civilizovaných zemích patří mezi tři nejčastější karcinomy (mimo karcinom kůže); je třetím nejča...

  PET-CT v diagnostice a kontrole léčby onkologických onemocnění

  Pozitronová emisní tomografie (PET) v kombinaci s výpočetní tomografií, popř. s magnetickou rezonancí je zobrazovací vyšetřovací metoda nukleární medicíny. Využívá cíleného funkčního zobrazení specifických vlastností buněk pomocí radiofarmak. Největší uplatnění má PET v s...

  Colorectal cancer: Last updated 15 December 2021

  This guideline covers managing colorectal (bowel) cancer in people aged 18 and over. It aims to improve quality of life and survival for adults with colorectal cancer through management of local disease and secondary tumours (metastatic disease). The recommendations in this guideline were developed befor...

  Management considerations for the surgical treatment of Colorectal Cancer during the Global COVID-19 pandemic

  Ann. surg; 272 (2), 2020
  The COVID-19 pandemic requires to conscientiously weigh ‘‘timely surgical intervention’’ for colorectal cancer against efforts to conserve hospital resources and protect patients and health care providers. Professional societies provided ad-hoc guidance at the outset of the COVID-19 pandemic on d...

  Colorectal cancer

  This guideline covers managing colorectal (bowel) cancer in people aged 18 and over. It aims to improve quality of life and survival for adults with colorectal cancer through management of local disease and management of secondary tumours (metastatic disease)....

  Časný kolorektální karcinom (klinická stádia I. a II.): diagnostika a léčba

  A clinical summary of this KDP was published in the Journal of the Ministry of Health of the Czech Republic. Colorectal carcinoma, a malignancy arising from the epithelium of the colon and rectum, is one of the most common forms of cancer. It is a malignant tumor of global importance and represents one ...

  Colorectal cancer screening with faecal immunochemical testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: a clinical practice guideline

  BMJ; 367 (), 2019
  Recent 15-year updates of sigmoidoscopy screening trials provide new evidence on the effectiveness of colorectal cancer screening. Prompted by the new evidence, we asked: “Does colorectal cancer screening make an important difference to health outcomes in individuals initiating screening at age 50 to 7...